13 Sifat Dan Ciri Laki-Laki Sholeh

13 Sifat Dan Ciri Laki-Laki Sholeh – Pada artikel sebelumnya telah dibahas mengenai sifat dan ciri wanita sholihah, yang didalamnya membahas tentang sifat dan karakter wanita lebih spesifiknya untuk calon isteri dan isteri yang baik untuk suami. Kali ini, kita kembali membahas tentang gender yang berbeda, yakni khusus untuk kaum adam atau laki-laki. Jika ingin mendapat isteri yang baik dan sholihah, maka milikilah sifat dan karakter ini dan dapat bercermin dari hari hal-hal yang akan dibahas berikut ini. Dan jika anda wanita, sifat-sifat berikut bisa dijadikan acuan dan patokan dalam memilih calon imam yang baik, jangan sampai ada penyesalan dikemudian hari.

13 Sifat Dan Ciri Laki-Laki Sholeh

Berikut merupakan sifat dan ciri dari laki-laki sholeh diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki agama yang kuat

Ini adalah kunci yang paling utama untuk laki-laki maupun perempuan. Apabila agama yang kuat terdapat pada diri seorang laki-laki, maka semua hal lain juga akan mengikutinya. Selalu menjaga ketaatannya terhadap Allah dan juga Rasulullah, selalu menjaga sholatnya yang mana dilakukan secara berjamaah dan tepat waktu, sebab laki-laki sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid, dan menjalankan amalan-amalan sunnah, rajin beribadah dan juga menuntut ilmu, Tak hanya itu ia selalu memelihara diri dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. InsyaAllah apabila laki-laki sudah mempunyai keteguhan iman yang kuat serta bertaqwa kepada Allah SWT, maka ia akan bersinar serta mempunyai wajah yang tenang. Laki-laki seperti ini pastinya sangat didambakan oleh semua wanita shalihah.

2. Berakhlakul karimah

Point utama dari laki-laki sholeh ialah berakhlak atau berbudi pekerti serta berperasangka yang baik. Akhlak adalah cerminan bagi seseorang, apabila akhlaknya baik maka orang itu juga baik secara umum, apabila akhlaknya buruk maka kejelekanpun akan mengikut bagi seseorang yang tidak dapat menjaga adabnya.

3. Haus akan ilmu

Artinya, seseorang yang sholeh pastinya tidak akan pernah puas akan ilmu yang didapatkannya, yang mana ia akan selalu merasa kurang, sebab ia tau bahwa ilmu apabila dipelajari tidak akan ada habisnya. Dan semakin banyak ilmu yang didapat maka akan semakin membuatnya rendah hati serta ia merasa bukan siapa-siapa.

4. Bertanggung jawab

Bagaimana cara melihat apakah seorang laki-laki tersebut bertanggung jawab atau tidak? Dari sin kita bisa melihatnya dari kehidupannya yang dilakukan sehari-hari. Bisa juga dilihat dari melalui cara dia memperlakukan kedua orangtuanya, orang-orang yang ada didekatnya, serta kepada apa yang ia lakukan. Laki-laki sholeh tidak mungkin untuk mengabaikan apa yang sudah menjadi hak serta kewajibannya baik terhadap Rabbnya, pekerjaannnya, dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

5. Amanah

Laki-laki yang baik dan sholeh harus mempunyai sifat amanah atau bisa dipercaya, tidak mengabaikan tugas yang sudah diberikan kepadanya serta tidak menyalahgunakan kuasa maupuan jabatannya.

6. Tegas

Tegas disini bukan diartikan sebagai galak, Namun tidak plin plan serta tegas dalam mempertahankan martabatnya dan juga tegas dalam menyampaikan sudatu nasehat-nasehat dan kebaikan. Sebab laki-laki merupakan imam bagi istri dan anak-anaknya, sehingga hal ini memerlukan ketegasan, akan tetapai tetap mempunyai hati yang lembut, memiliki tutur kata yang sopan, dan tidak mudah untuk menyakiti hati orang lain, serta memiliki hati yang mulia.

7. Tidak boros dan bakhil

Tidak salah memakai serta membelanjakan uangnya, mengeluarkan sesuatunya dengan tidak berlebihan. Tidak hanya dalam bentuk uang maupun materi, namun hal lain seperti dalam hal makan, tidak berlebihan akan tetapai juga tidak pelit. Semua sesuai pada porsinya. Sebab segala sesuatu yang berlebihan itu sifatnya tidak baik.

8. Bergaul dengan orang-orang sholeh

Berkumpul di masjlis dzikir atau berkumpul dengan orang-orang yang mengajak dalam hal kebajikan. Bagaimana dia dikatakan sholeh, apabila ia setiap harinya selalau berkumpul dengan orang yang sering melalaikan agama. Menjauhi dari pergaulan bebas, misalnya bergaul antara laki-laki dan perempuan yang mana tanpa ada batasnya, dan selalu menjaga maruahnya dihadapan Allah SWT.

9. Menjaga pandangan

Tidak hanya wanita yang harus menjaga pandangannya, akan tetapi laki-laki sholeh juga selalu menjaga pandangannya dari perbuatan yang maksiat, seperti tidak suka melihat sesuatu yang belum halal, serta selalu menundukkan kepala dan tidak menatap wanita yang bukan muhrimnya apalagi jika sampai bertindak lebih dari itu. Tidak hanya mata, akan tetapi ia juga harus mampu untuk menjaga tangan, hati serta pikirannya dari hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama.

10. Rendah hati dan pemaaf

Tidak sombong, selalu menjaga perkataannya dengan berkata santun serta memilih kata-kata yang baik, dan tidak membanggakan diri serta selalu rendah hati terhdap siapapun dan selalu memaafkan kesalahan dari orang lain.

11. Kharismatik dan selalu menjaga kebersihan diri

Laki-laki yang mempunyai karisma, selalu tampil dengan busana yang rapi serta selalu menjaga badannya agar tetap bersih. Bersih disini tak hanya dengan sekedaer mandi sehari minimal 2 kali, namun menjaga dari bau badan yang tak sedap.

12. Sabar dan ikhlas

Mempunyai hati yang sabar serta ikhlas dalam menerima berbagai ujian dari Allah. Bukan selalu uring-uringan, lemah, apalagi hingga berputus asa. Sebab ia selalu yakin bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertaqwa.

13. Memiliki cinta dan kasih sayang

Laki-laki sholeh pasti mempunyai hati yang luas dan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Yang mana bisa dilihat dari bagaimana ia memperlakukan ibunya, bapaknya, serta saudara-saudaranya, dan juga orang-orang mukmin lainnya. Dari cinta serta kasih sayang yang besar, maka natinya akan timbul pengertian dan juga perhatian. Sungguh luar biasa cukup sempurnanya bagi seorang laki-laki apabila mempunyai tanggung jawab, cinta dan kasih sayang serta penuh dengan perhatian.

13 Sifat Dan Ciri Laki-Laki Sholeh

Nah itulah ciri-ciri dari laki-laki yang sholeh. Jadi, apabila ciri-ciri tersebut terdapal dalam diri pasangan Anda, berarti dia merupakan jenis laki-laki yang baik dan juga sholeh. Lalu bagaimana apabila laki-laki itu masih berani untuk mengajak anda berdua-duaan, berpegangan tangan apalagi hingga menyentuh yang bukan semestinya dari tubuh yang bukan mahramnya dan juga berani untuk melakukan zina, berarti ia adalah bukan laki-laki SHOLEH.

Sebab yang mana pada intinya laki-laki sholeh selalu takut dengan azab serta ancaman Allah dan juga mempunyau rasa malu yang sangat besar apabila melakukan hal yang keluar dari koridor agama. Ingat, apabila sifat dan ciri-ciri tersebut sudah ada dalam diri seorang laki-laki, serta ia juga masih tidak takut terhdap Allah, maka perlu ditanyakan bahwa seberapa besar keteguhannya dalam mentaati perintah Allah. Dan laki-laki baik itu belum tentu juga sholeh, Sebab preman pula dapat baik, tetapi dia tidak sholeh. Semoga Anda dan pasangan atau calon pasangan Anda tergolong orang-orang yang sholeh. Aamiin.

Demikianlah pembahasan singkat mengenai 13 Sifat Dan Ciri Laki-Laki Sholeh, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terimakasih.

Daftar Isi