√ Mengenal Tiga Malaikat Yang Jarang Diketahui (Bahas Lengkap)

Mengenal Tiga Malaikat Yang Jarang Diketahui (Bahas Lengkap) – Makhluk lain ciptaan Allah selain manusia adalah malaikat. Malaikat adalah makhluk yang taat pada Allah yang diciptakan dari Nur atau cahaya. Jumlah malaikat sangat banyak, bahkan diprediksi melampai jumlah manusia. Ketaatan malaikat kepada Allah membuatnya menjadi makhluk yang mengemban tugas secara langsung dari Allah. Tentu saja sebagai manusia kita tidak bisa melihatnya karena malaikat adalah makhluk dari dimensi yang berbeda dengan manusia. Bahan dasar yang digunakan untuk mencipkatannya saja berbeda dari manusia.

Mengenal Tiga Malaikat Yang Jarang Diketahui (Bahas Lengkap)

Dari sekian banyak jumlah malaikat manusia hanya berkewajiban untuk mengenal 10 malaikat berserta tugasnya. 10 malaikat yang wajib dikenal selalu diajarkan pada kita sejak kita kecil. Namun, diluar 10 malaiikat yang wajib kita kenal perlu rasanya kita mengenal beberapa malaikat lain yang peranannya tidak kalah penting dengan 10 malaikat yang wajib kita kenal. Diharapkan dengan mengenal beberapa malaikat lainnya bisa menambah pengetahuan kita dan menambah ketaqwaan kita pada Allah.

Mengenal Tiga Malaikat Yang Jarang Diketahui

Sebelum mengenal tiga malaikat diluar 10 malaikat yang wajib dikenal ada baiknya kita mengingat kembali 10 malaikat yang wajib dikenal beserta tugas-tugasnya.

  1. Malaikat Jibril bertugas mengemukakan wahyu pada beberapa nabi serta rasul.
  2. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezki pada semua mahluk hidup.
  3. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa semua mahluk hidup.
  4. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat kelak.
  5. Malaikat Munkar bertugas menanyai serta menghukum orang yang telah wafat di alam barzah.
  6. Malaikat Nakir bertugas menanyai serta menghukum orang yang telah wafat di alam barzah.
  7. Malaikat Rakib bertugas untuk encatat amal perbuatan baik Manusia.
  8. Malaikat Atid bertugas mencatat amal perbuatan jelek manusia.
  9. Malaikat Malik, malaikat ini bertugas melindungi pintu neraka.
  10. Malaikat Ridwan bertugas melindungi pintu surga.

Malaikat yang jarang diketahui

Diluar 10 malaikat yang di riwayatkan diatas, berikut tiga Malaikat mungkin saja belum banyak diketahui.

Malaikat Zabaniah

Zabaniah merupakan nama malaikat yang bertugas menyiksa orang-orang di neraka. Ia digambarkan dengan memiliki sosok yang sangat garang dan sadis, tidak mengenal ampun terhadap orang yang telah masuk dalam perut neraka. Zabaniah berjumlah 19 malaikat sebagaimana jumlah huruf Basmallah dan mereka dipimpin oleh Malaikat Maalik.

Rasulullah Saw bersabda:
“Siapa yang ingin supaya Allah selamatkan dia dari penanganan Malaikat Zabaniah yang berjumlah 19 orang (Malaikat penjaga Neraka), maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim, niscaya Allah buatkan untuknya, dari setiap satu huruf itu sebuah Syurga.”

Malaikat Zabaniah mengambil ahli neraka dengan menggunakan tangan dan kakinya. Maka salah satu dari Malaikat Zabaniah itu dapat mengambil 10,000 orang kafir dengan menggunakan satu tangan, dan 10,000 lagi dengan memakai tangan yang lain, dan 10,000 dengan menggunakan salah satu kakinya serta 10,000 lagi menggunakan kakinya yang lain, kemudian melemparkannya ke neraka. Jadi 40,000 orang kafir itu dengan sekali ambil kerana di dalam diri Malaikat Zabaniah memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa.

Malaikat Harut dan Marut

Malaikat yang bernama Harut dan Marut ini adalah malaikat yang diutus Allah untuk mengajarkan sesuatu yang baik kepada warga Babil yang pada saat itu tengah dalam kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Awal mula tersebarnya sihir tersebut bermula ketika para tawanan Raja Nebucadnezar yaitu orang-orang Yahudi mulai memainkan sihir, bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang mahir dan mengetahui banyak tentang ilmu sihir.

Mereka mulai menakut-nakuti warga Babil dengan ilmu sihir sehingga warga Babil menjadi ketakutan dan gelisah karena sihir tersebut mampu menebarkan penyakit dan hal-hal mudharat lainnya. Kemudian Allah mengutus dua orang malaikat yakni Harut dan Marut ke kota Babil untuk menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran warga Babil terhadap akibat dari sihir tersebut. Harut dan Matut diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil, namun bukan untuk melakukan kejahatan. Mereka hanya mengajarkan sihir kepada warga Babil semata-mata hanya untuk memberikan pengetahuan tentang hakikat sihir tersebut.

Malaikat Jundallah

Jundallah adalah para malaikat perang yang membantu nabi Muhammad dan pasukannya di dalam peperangan. Secara makna Jundallah memiliki arti “Prajurit Allah”.

Ketika Nabi Muhammad sedang melihat-lihat suasana alam Langit Pertama (ar-Rafii’ah), dikatakan bahwa ia telah melihat sosok malaikat yang sangat besar sekali ukurannya, malaikat itu sedang menunggangi kuda yang berasal dari cahaya dan berbusana cahaya. Malaikat yang besar itu dikelilingi oleh 70 ribu malaikat yang berbusanakan berbagai busana dan perhiasan, masing-masing mereka memegang tombak yang tebuat dari cahaya dan mereka itulah yang disebut sebagai Jundallah (Tentara Allah).

Demikianlah pembahasan kita mengenai Mengenal Tiga Malaikat Yang Jarang Diketahui (Bahas Lengkap), semoga artikel diatas dapat menambah wawasan dan iman kita. Terimakasih.

Daftar Isi