Pembagian Akhlak Dalam Islam Dan Macamnya Lengkap – Akhlak atau tingkah laku tidak terlepas dari kehidupan manusia. Ada¬†akhlak¬†yang disebut dengan akhlakul karimah atau akhlak terpuji dan ada pula akhlak tercela […]