3 Sumber Ajaran Islam dan Penjelasannya¬†– Sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar dalam menjalankan syariat islam. Sumber pokok ajaran Islam itu ada tiga macam, […]