Macam-Macam Najis Dan Cara Mensucikannya – Sebelum kita melakukan segala bentuk ibadah, keadaan badan haruslah suci dari segala najis. Najis merupakan kotoran yang menjadi penyebab terhalangnya suatu ibadah yang dilakukan seseorang, sehingga tidak […]

9 Keutamaan Hari Jum’at Dalam Islam – Hari jumat merupakan hari raya pada setiap pekan bagi umat Islam. Memang semua hari dalam islam tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. namun, […]

13 Sifat Dan Ciri Laki-Laki Sholeh – Pada artikel sebelumnya telah dibahas mengenai sifat dan ciri wanita sholihah, yang didalamnya membahas tentang sifat dan karakter wanita lebih spesifiknya untuk calon isteri dan isteri […]

Pembagian Akhlak Dalam Islam Dan Macamnya Lengkap – Akhlak atau tingkah laku tidak terlepas dari kehidupan manusia. Ada akhlak yang disebut dengan akhlakul karimah atau akhlak terpuji dan ada pula akhlak tercela […]

Sejarah Singkat Nabi Muhammad SAW (Lahir hingga Wafat) – Mengingat sejarahnya Nabiyullah Muhammad SAW dari awal hingga akhir hayatnya, tidak akan habis tertuang dalam jutaan lembar tulisan. Namun pada kesempatan kali […]